Kampen Stichting Kampen Partners

Winkelstraat kerstverlichting

De binnenstad van Kampen is ons visitekaartje en is daarom van grote betekenis. Er is een unieke samenwerking tussen gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren tot stand gebracht en dit is verankerd in afspraken met alle betrokkenen. Daar mogen we best trots op zijn met zijn allen!”

projecten