Privacy Statement

Sinds 1977 Maatwerk DuurzaamEnergiezuinigUnieke Lichtinstallatie

In onze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens. En hoe we deze verwerken en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Ook leest u welke rechten u ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens heeft. We hebben de verklaring in verschillende hoofdstukken ingedeeld, zodat u makkelijk kunt zien welke onderdelen van de privacy beleid op u van toepassing zijn. 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Wielsma Verlichting V.O.F., gevestigd aan de Kapteynlaan 23M, 9351 VG te LEEK, ingeschreven onder handelsregisternummer 04033478, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens
Wielsma Verlichting V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor – en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Met welke doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt

Wielsma Verlichting V.O.F. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Wielsma Verlichting V.O.F. en haar klanten; het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen, factureren van bestellingen
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures
• Het voeren van de salarisadministratie

Bewaartermijnen
Wielsma Verlichting V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd
Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Wielsma Verlichting V.O.F. hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Wielsma Verlichting V.O.F. hen voorschrijft. Wielsma Verlichting V.O.F. verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden

Cookieverklaring
Wielsma Verlichting V.O.F. maakt geen gebruik van cookies

Beveiliging
Wielsma Verlichting V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wielsma Verlichting V.O.F. Neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wielsma Verlichting V.O.F.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wielsmaverlichting.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

Wielsma Verlichting V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Mevrouw M.R. Venema-Kock via het e-mailadres: info@wielsmaverlichting.nl

Wijzigingen privacy statement
Wielsma Verlichting V.O.F. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.wielsmaverlichting.nl

Wat zeggen onze klanten