Terherne

Terherne – Het Friese dorp omringd in de Friese Meren en de laatste jaren vooral bekend om z’n watersport. Historisch bekend door scheepvaart, visserij en scheepsbouw. Dit was de bron van inspiratie om een lantaarnpaal armatuur met een vissenkop te ontwerpen. Het lichtarmatuur stelt de Poask voor die uit de hoorn des overvloeds zwemt.

De Poask is de bijnaam van de Terhernsters. Vroeger was het hier armoede troef en was er in de ogen van de niet dorpelingen geen geld voor dure vis en aten ze hier poaskjes (Fries voor kleine voorntjes).
De hoorn des overvloeds is aangebracht op de roerklik van skûtsjes en andere platbodemschepen. Deze staat symbool voor rijkdom. Skûtsjes voeren altijd langs Terherne met hun variëteit aan handelswaar.
Met andere woorden, een mooie symboliek voor het dorp Terherne.

projecten